Hotel Mekhana

Kalis


Bansko 2770
Boris Golev str. 5

Tel: +359 894 84 22 84